Obsługa BHP – ocena ryzyka zawodowego

Działania z zakresu oceny ryzyka zawodowego to istotny fundament bezpieczeństwa w każdej firmie. Zajmujemy się profesjonalną oceną ryzyka zawodowego. Zrealizujemy działania związane z identyfikacją zagrożeń na konkretnym stanowisku w danej firmie. Każdorazowo, po zakończeniu takiego audytu, sporządzimy wymaganą prawem dokumentację. Dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z realizowaną przez nas usługą skierowaną do wszystkich pracodawców zarówno z Gorzowa Wlkp. jak i okolic. Współpraca oparta na zaufaniu .


* Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650)

Rzetelna analiza podstawą dla działań zapobiegawczych – ocena ryzyka

Diagnoza aktualnego stanu BHP i ocena sytuacji związanej z ryzykiem zawodowym w danej firmie czy instytucji będzie dla nas wiarygodnym źródłem i informacji o występujących czynnikach niebezpiecznych i szkodliwych . W oparciu o tą wiedze opracujemy plan prewencyjny uwzględniający wszystkie prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i faktyczne ryzyko związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków pracowniczych. Finalnie, uświadomimy Państwa firmowy zespół w zakresie potencjalnych źródeł zagrożeń, organizując pakiet profesjonalnych szkoleń (oferujemy dojazd do Państwa firmy w Gorzowie Wlkp. i okolicy lub szkolenia w naszym ośrodku). Ukończenie tych szkoleń przez pracowników Państwa firmy znacznie zwiększy ich poziom bezpieczeństwa, zminimalizuje ryzyko wypadku i pozwoli Państwa firmie znaczenie sprawniej funkcjonować. .

Współpraca oparta na zaufaniu. Obsługa BHP

z zakresu oceny ryzyka zawodowego to istotny fundament bezpieczeństwa w każdej firmie. Jeśli tworzycie Państwo nowe stanowiska pracy bądź wprowadzacie nowe technologie czy środki ochronne, potrzebna będzie ponowna diagnoza ewentualnych zagrożeń. Zapraszamy do kontaktu – dobierzemy dla Państwa ofertę na miarę Waszych indywidualnych potrzeb.

* Podstawa prawna: art. 226 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650)

BHP Komplex - BHP Lubuskie
Lider w dziedzinie doradztwa i outsourcingu BHP
O nas

szkolenia i kursy dla pracowników i pracodawców, a także prowadzimy kompleksowe działania związane z oceną ryzyka zawodowego. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy oraz minimalizacja potencjalnych zagrożeń.

Kontakt

BHP - KOMPLEX
ul. Okrzei 29
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 95 723 14 33
tel.kom. 604 177 177
e-mail: biuro@bhp-komplex.pl

Znajdź nas