Obsługa budownictwa i farm wiatrowych

Specjalizujemy się w koordynacji działań BHP podczas budowy farmy i wiatrowej.

Nasze realizacje to nadzór BHP nad budową farmy wiatrowej Wysoka ( zachodniopomorskie, gmina Boleszkowice), Lubiechnia Wielka ( lubuskie, gmina Rzepin ), Baczyna dla ( lubuskie, gmina Lubiszyn) .

Obsługa BHP farm i elektrowni wiatrowych obejmuje:

 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji BHP dostosowanej do potrzeb Klienta i specyfiki inwestycji,

 • Udział w przygotowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

 • Przygotowanie planu HSSE projektu budowlanego,

 • Opracowanie instrukcji postępowania w sytuacjach awaryjnych, podczas ewakuacji,

 • Opracowanie procedur i instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,

 • Identyfikacja i analiza zagrożeń występujących na budowie,

 • Ocena ryzyka zawodowego inwestycji,

 • Doradztwo/opiniowanie planów organizacji zaplecza budowy, miejsc składowania materiałów, elementów konstrukcyjnych, parku maszyn zgodnie z wymogami prawa,

 • Tworzenie systemu pierwszej pomocy dostosowanego do specyfiki danej budowy

 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP wymaganych prawem polskim dla pracowników na każdym szczeblu zatrudnienia,

 • Stały nadzór nad warunkami pracy,

 • Doradztwo prawne w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska na każdym etapie inwestycji

 • Audyty cykliczne lub jednorazowe procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia inwestycji,

 • Prowadzenie kampanii informacyjnej o realizowanym przez Klienta projekcie.

BHP Komplex - BHP Lubuskie
Lider w dziedzinie doradztwa i outsourcingu BHP
O nas

szkolenia i kursy dla pracowników i pracodawców, a także prowadzimy kompleksowe działania związane z oceną ryzyka zawodowego. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy oraz minimalizacja potencjalnych zagrożeń.

Kontakt

BHP - KOMPLEX
ul. Okrzei 29
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 95 723 14 33
tel.kom. 604 177 177
e-mail: biuro@bhp-komplex.pl

Znajdź nas